Dostępność
Marka
Cena
-
Szyny CPM

Szyny CPM

Szyny CPM (ang. continous passive motion) oferowane przez Meden-Inmed to najwyższej jakości rehabilitacyjne szyny czynne i bierne, które zalecane są pacjentom po urazach, udarach oraz interwencjach chirurgicznych. Z wykorzystaniem szyn CPM możliwe jest skrócenie czasu hospitalizacji oraz wprowadzenie natychmiastowej rehabilitacji pooperacyjnej. Dzięki ruchowi biernemu kończyna nie jest nadmiernie obciążana, a wczesne wprowadzenie rehabilitacji z wykorzystaniem szyn CPM, pozwala na zwiększenie zakresu ruchu, redukcję bólu i obrzęku, ograniczenie sztywności stawów, a także, dzięki pobudzaniu przepływu krwi i limfy, zapobiega odleżynom. Szyna CPM pozwala na wykonywanie ćwiczeń pacjentom, którzy samodzielnie nie są w stanie go wykonać lub kontynuować.

Szyna CPM, a bierne ćwiczenia rehabilitacyjne

Rehabilitacja po poważnych urazach i chorobach jest indywidualną kwestią i wymaga konsultacji z fizjoterapeutą. Wykorzystując szynę CPM, zazwyczaj wykonuje się ćwiczenia 2-3 razy dziennie, przez czas od 1 do 3 godzin. Bardzo ważne jest również dobranie odpowiednich zakresów ruchu. Ćwiczenia bierne inicjowane za pomocą szyn CPM zapobiegają powstawaniu przykurczów i zmian patologicznych w obrębie stawu i okolicznych tkanek. Ruch bierny pozwala na podtrzymanie oraz odbudowanie sprawności mięśni. Z fizjologicznego punktu widzenia, ćwiczenia bierne ułatwiają odpływ krwi żylnej z obwodu, zapobiegając tym samym obrzękom zastoinowym. Dzięki szynom CPM możliwy jest najszybszy powrót do sprawności i wdrożenie rehabilitacji czynno-biernej, a następnie, gdy pacjent jest już w stanie wykonywać i kontrolować ruch, rehabilitacji czynnej.

Szyna CPM - skuteczna pomoc w rehabilitacji czy jej początkowy warunek?

W przypadku niektórych chorób i poważnych uszkodzeń pacjent nie jest w stanie wykonać samodzielnie ruchu kończyną, co całkowicie uniemożliwia wykonanie ćwiczeń czynnych. W takich przypadkach ruch jest inicjowany przez fizjoterapeutę. Szyna CPM może doskonale wspomóc proces rehabilitacji, zastępując część pracy fizjoterapeuty, a co więcej pozwala na inicjowanie powtarzalnych ruchów w okresie nawet kilku godzin, co w przypadku pracy człowieka jest niemożliwe z uwagi na zmęczenie. Z każdym dniem zakres ruchu szyny CPM, a wraz z nią całego stawu, może być stopniowo zwiększany, najczęściej o 10-15 stopni, aż do uzyskania pełnego kąta zgięcia i wyprostu. Przejście do ćwiczeń czynno-biernych oparte jest już na sile mięśniowej pacjenta, a szyna wspomaga ruch. Wykorzystanie szyny CPM w wielu przypadkach przynosi widoczne efekty z dnia na dzień.

Czytaj mniej Czytaj dalej
Loading...