Dostępność
Marka
Cena
-
Diagnostyka neurologiczna

Diagnostyka neurologiczna

Innowacyjny sprzęt do diagnostyki zaburzeń i chorób neurologicznych pozwala na zbadanie i wykrycie nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu neurologicznego pacjenta. Aparatura dostępna w sklepie medycznym Meden-Inmed to nowoczesny sprzęt diagnostyczny pozwalający na wczesną diagnozę i skuteczną rehabilitację pacjenta.

Diagnostyka neurologiczna

Diagnostyka neurologiczna to kluczowy element w identyfikowaniu, diagnozowaniu i leczeniu schorzeń związanych z układem nerwowym. W dzisiejszej medycynie, precyzja i szybkość diagnozy mają ogromne znaczenie dla skutecznego zarządzania pacjentami, zwłaszcza w przypadku chorób neurologicznych, które mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia i jakości życia. W Meden-Inmed, wiodącym dostawcy sprzętu medycznego, oferujemy szeroki wybór zaawansowanych narzędzi i technologii, które wspierają lekarzy neurologów w dokładnej diagnostyce i leczeniu pacjentów.

Diagnostyka neurologiczna co to jest?

Diagnostyka neurologiczna to specjalistyczna dziedzina medycyny zajmująca się badaniem oraz diagnozowaniem zaburzeń i chorób układu nerwowego. Układ nerwowy jest jednym z najbardziej złożonych systemów organizmu, odpowiedzialnym za kontrolę i koordynację różnych funkcji życiowych, takich jak ruch, czucie, koordynacja, funkcje poznawcze i wiele innych. Dlatego też diagnostyka neurologiczna jest niezwykle istotna dla zrozumienia i leczenia różnorodnych schorzeń neurologicznych, które mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia i jakości życia pacjenta.

Diagnostyka neurologiczna jakie metody obejmuje?

Diagnostyka neurologiczna obejmuje szereg różnorodnych metod i testów, które pozwalają lekarzom neurologom ocenić funkcje układu nerwowego oraz zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości.

  • Elektromiografia (EMG): EMG to metoda diagnostyczna, która polega na rejestracji aktywności elektrycznej mięśni za pomocą elektrod umieszczonych na skórze lub wewnątrz mięśni. EMG umożliwia ocenę funkcji mięśni, identyfikację zaburzeń nerwowo-mięśniowych oraz monitorowanie postępów w trakcie rehabilitacji.
  • Elektroencefalografia (EEG): EEG to technika diagnostyczna polegająca na rejestracji aktywności elektrycznej mózgu za pomocą elektrod umieszczonych na skórze głowy. EEG jest stosowane do diagnozowania i monitorowania padaczki, zaburzeń snu, zaburzeń poznawczych oraz innych schorzeń neurologicznych.
  • Kwantytatywna EEG (qEEG): qEEG to zaawansowana metoda analizy danych EEG, która umożliwia dokładną ocenę wzorców aktywności elektrycznej mózgu. qEEG może być wykorzystywane w celu diagnozowania i monitorowania różnorodnych zaburzeń neurologicznych, w tym ADHD, depresji, schizofrenii czy zaburzeń snu.
  • Systemy do analizy i treningu pacjentów z dysfunkcjami chodu: Zaawansowane systemy do analizy i treningu pacjentów z dysfunkcjami chodu umożliwiają ocenę wzorców chodu oraz prowadzenie terapii rehabilitacyjnej w celu poprawy stabilności, równowagi oraz koordynacji ruchowej.
  • Neurofeedback (BFB): Neurofeedback to technika treningu mózgu, która polega na monitorowaniu aktywności mózgu i dostarczaniu informacji zwrotnej pacjentowi na temat jego własnej aktywności mózgowej. Neurofeedback może być wykorzystywany w leczeniu różnorodnych zaburzeń neurologicznych, takich jak ADHD, zaburzenia nastroju czy zaburzenia snu.
  • Ultrasonografia (USG): USG jest bezinwazyjną metodą obrazowania, która wykorzystuje fale dźwiękowe do wizualizacji struktur wewnętrznych ciała. W diagnostyce neurologicznej USG może być stosowane do oceny struktur mózgowych, rdzenia kręgowego oraz naczyń krwionośnych.
  • Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości (VR): Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości umożliwia naukowcom ocenę zachowania pacjenta, uwzględniając ocenę pracy zmysłów, reakcję na bodźce wizualne, słuchowe i przedsionkowe. VR może być wykorzystywane w terapii zaburzeń równowagi, koordynacji ruchowej oraz zaburzeń poznawczych.
  • Systemy do dynamicznej, nieinwazyjnej diagnostyki i analizy dysfunkcji układu kostno-szkieletowego: Zaawansowane systemy do dynamicznej, nieinwazyjnej diagnostyki i analizy dysfunkcji układu kostno-szkieletowego umożliwiają ocenę biomechaniki ruchu oraz identyfikację zaburzeń funkcjonalnych układu ruchu.
  • System analizy ruchu: Systemy analizy ruchu pozwalają na precyzyjną ocenę wzorców ruchowych pacjenta oraz identyfikację ewentualnych nieprawidłowości w koordynacji ruchowej i stabilności postawy.

Niezawodna diagnostyka neurologiczna od Meden-Inmed

W ofercie Meden-Inmed znajdują się różnorodne zaawansowane urządzenia i technologie wspierające diagnostykę neurologiczną, które umożliwiają dokładną ocenę stanu zdrowia pacjentów oraz planowanie optymalnego leczenia. Szerokim uznaniem w świecie neurologii cieszą się urządzenia, takie jak System do Pomiarów EMG TruTrace, System do Pomiarów EEG i qEEG TruScan oraz System pomiarowy sygnałów EMG NEURONE.

Ponadto, oferta obejmuje również urządzenia do treningu i rehabilitacji zaburzeń neurologicznych, takie jak Mata sensoryczna Matti czy Urządzenie do treningu zaburzeń wzorca chodu i równowagi Axelero Gait&Balance. Dzięki tym zaawansowanym narzędziom, lekarze neurologowie mają dostęp do nowoczesnych technologii, które umożliwiają precyzyjną ocenę stanu zdrowia pacjentów oraz planowanie optymalnego leczenia.

Czytaj mniej Czytaj dalej
Loading...