Anestezjologia weterynaryjna

Anestezjologia weterynaryjna

Anestezjologia weterynaryjna to cały proces prowadzenia pacjenta przed, w trakcie i po operacji. Wykorzystuje specjalistyczny sprzęt do znieczulania i narkozy, leki anestetyczne oraz wiedzę z działu medycyny weterynaryjnej. Oferta Meden-Inmed obejmuje najwyższej jakości aparaty do narkozy wziewnej i parowniki weterynaryjne, które pozwalają na bezpieczne oraz kontrolowane uśpienie pacjenta.

Anestezja zwierzęcia ma na celu zapewnienie chirurgowi weterynarii odpowiedniego dostępu do operowanego obszaru, spokoju i całkowitego skupienia się na wykonywanym zabiegu, natomiast pacjentowi komfort i bezbolesny powrót do zdrowia. Dzięki odpowiednim technikom oraz rozwojowi farmakologii możliwe jest znieczulanie nawet małych i starszych zwierząt.

Odpowiednia technika znieczulania zwierząt w połączeniu z odpowiednim sprzętem to najbezpieczniejszy sposób na skuteczną operację

Chcąc znieczulić zwierzę należy dobrać odpowiednią technikę do potrzeb oraz stanu zdrowia zwierzęcia – intubację i wziewną podaż gazów anestetycznych lub iniekcję dożylną. Aparaty do anestezji weterynaryjnej powinny być kompaktowe i nie zajmować zbyt dużo miejsca na sali operacyjnej, co umożliwi swobodę i ergonomię pracy zarówno anestezjologowi jak i chirurgowi.

Zawansowanie technologiczne sprzętu musi ponadto gwarantować pacjentowi bezpieczne i kontrolowane wprowadzenie go w stan znieczulenia ogólnego. Wybierając aparat do narkozy wziewnej warto zwrócić uwagę kompatybilność systemu oddechowego z kilkoma rodzajami parowników, co pozwoli na podaż różnych, adekwatnych do sytuacji, leków.

Dlaczego coraz częściej stawiamy na znieczulanie wziewne zwierząt zamiast iniekcji dożylnej?

Środki anestezyjne podawane sposobem wziewnym pozwalają na najszybszą odwracalność procesu oraz dają największą kontrolę. Intubacja zwierzęcia poprzez umiejscowienie w tchawicy specjalnej rurki sprawia, że substancja czynna oraz tlen trafiają bezpośrednio do płuc. Przekłada się to na minimalne metabolizowanie środka anestetycznego przez wątrobę i nerki zwierzęcia.

Odpowiedni aparat pozwala dodatkowo na stały monitoring stężenia tlenu i dwutlenku węgla, chroniąc tym samym przed niebezpiecznym powikłaniem, jakim jest niedotlenienie. Środki podawane wziewnie, w przeciwieństwie do tych podawanych dożylnie, nie kumulują się w organizmie. Tyle ile zostanie pobranego środka podczas wdechu, tyle zostanie wydalone podczas wydechu. Dzięki temu narkoza wziewna jest bezpieczna nawet dla starszych, słabszych i obciążonych dużym ryzykiem powikłań zwierząt.

Objawy niepożądane w tym przypadku są łagodne i szybko ustępują. W przypadku narkozy dożylnej, celem szybkiego wybudzenia zwierzęcia, podaje mu się leki znoszące działanie narkozy, co podnosi ciśnienie, a tym samym krwawienie z ran operacyjnych oraz obciąża serce. Samoistne wybudzenie, w przypadku braku środków antagonistycznych, trwa nawet kilka godzin, aż do momentu

zmetabolizowania środków anestetycznych. Anestezjologia weterynaryjna wziewna pozwala na szybkie, bezpieczne przerwanie procesu, poprzez zaprzestanie podawania gazu, co sprawia, że jest coraz częstszym wyborem specjalistów.

Czytaj mniej Czytaj dalej
Loading...