Dysfagia jest medycznym terminem określającym trudności z połykaniem. To choroba, w której osoba ma trudności z przesuwaniem pokarmu lub płynów od ust do żołądka. Dysfagia może wpłynąć na jakość życia pacjentów, prowadząc do niedożywienia, odwodnienia i innych poważnych problemów zdrowotnych. Istnieją dwie główne kategorie dysfagii — dysfagia orofaryngealna, która dotyczy problemów z mięśniami i strukturami gardła i przełyku, oraz dysfagia przełykowa, związana bezpośrednio z przełykiem.

Dysfagia – czym są zaburzenia połykania i jak je leczyć?

Jak rozpoznać zaburzenia połykania?

Objawy dysfagii mogą różnić się w zależności od rodzaju i stopnia zaawansowania choroby. Typowe symptomy obejmują uczucie zatrzymania pokarmu w gardle, kaszel lub zadławienie podczas jedzenia lub picia, utratę masy ciała, ból lub dyskomfort podczas połykania, a także częste infekcje dróg oddechowych, spowodowane dostawaniem się jedzenia do dróg oddechowych.

 1. Uczucie zatrzymania pokarmu w gardle — osoba cierpiąca na dysfagię może odczuwać trudność w przesunięciu pokarmu przez gardło, co można odczuwać jako "zatrzymanie" jedzenia w środku przełyku.
 2. Kaszel lub zadławienie — jedno z najbardziej charakterystycznych objawów dysfagii to kaszel, lub zadławienie podczas jedzenia. Może to być spowodowane dostawaniem się pokarmu lub płynów do dróg oddechowych zamiast do przełyku.
 3. Utrata masy ciała — osoby z dysfagią często tracą na wadze z powodu trudności w jedzeniu i picia. Zaburzenia połykania mogą prowadzić do niedożywienia, co jest szczególnie niebezpieczne, zwłaszcza u dzieci i osób starszych.
 4. Ból lub dyskomfort podczas połykania posiłków — niektórzy pacjenci odczuwają ból lub dyskomfort podczas połykania pokarmu, co może być wynikiem podrażnienia lub uszkodzenia przełyku.
 5. Częste infekcje dróg oddechowych — zaburzenia połykania mogą prowadzić do częstych infekcji dróg oddechowych, ponieważ pokarm lub płyny dostają się do dróg oddechowych, co zwiększa ryzyko zapalenia płuc i innych infekcji.
 6. Trudności w przyjmowaniu leków — osoby z dysfagią mogą mieć trudności w połykaniu tabletek lub płynnych leków, co może wpływać na ich zdolność do przestrzegania zaleceń lekarskich.
 7. Odmawianie jedzenia — dzieci z dysfagią mogą wykazywać odmowę spożycia posiłków lub picia, ponieważ związane jest to dla nich z bólem gardła lub trudnościami.

Objawy dysfagii mogą się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności i stopnia nasilenia zaburzenia. W przypadku zauważenia któregokolwiek z powyższych objawów warto skonsultować z lekarzem lub specjalistą ds. zaburzeń połykania, ponieważ wczesna diagnoza i leczenie mogą znacząco poprawić jakość życia pacjenta.

Skąd biorą się problemy z przełykaniem?

Dysfagia może być spowodowana wieloma czynnikami. Jednym z głównych powodów jest starzenie się organizmu, co prowadzi do osłabienia mięśni odpowiedzialnych za połykanie. Inne przyczyny to urazy, oparzenia, infekcje, choroby neurologiczne (takie jak choroba Parkinsona lub udar mózgu), nowotwory, refluks żołądkowo-przełykowy, a także niektóre leki. Warto również pamiętać, że niektóre dzieci rodzą się z zaburzeniami połykania, co może wymagać wczesnej interwencji i terapii.

Dysfagia u dzieci

U dzieci dysfagia może mieć różnorodne przyczyny, a jej skutki mogą być znaczące dla rozwoju dziecka.  Diagnoza i leczenie dysfagii u dzieci różni się od dorosłych i wymaga współpracy między lekarzami specjalizującymi się w pediatrii i logopedami.

Przyczyny dysfagii u dzieci

 1. Wrodzone wady anatomiczne — niektóre dzieci rodzą się z wadami anatomicznymi w obrębie jamy ustnej, gardła lub przełyku, które mogą utrudniać połykanie. Przykładem może być rozszczep wargi i podniebienia lub zwężenie przełyku.
 2. Opóźnienie rozwoju mięśni — rozwój mięśni odpowiedzialnych za połykanie może być opóźniony u niektórych dzieci. To z kolei może wpłynąć na ich zdolność do efektywnego połykania.
 3. Problemy z układem nerwowym — dysfagia u dzieci może być wynikiem problemów z układem nerwowym. Choroby neurologiczne, takie jak mózgowe porażenie dziecięce, stwardnienie rozsiane lub inne schorzenia neurologiczne, mogą wpływać na kontrolę mięśni zaangażowanych w połykanie.

Diagnoza dysfagii u dzieci

Diagnoza dysfagii u dzieci wymaga starannej oceny ze strony specjalistów. Proces ten może obejmować:

 1. Wywiad medyczny — lekarz lub logopeda dokładnie przepyta opiekunów dziecka, aby dowiedzieć się o objawach i ewentualnych problemach z połykaniem.
 2. Badania obrazowe — w niektórych przypadkach może być konieczne zastosowanie badań obrazowych, takich jak prześwietlenie przełyku lub endoskopia, aby ocenić anatomię i funkcję układu pokarmowego.
 3. Ocena logopedyczna — logopeda przeprowadzi szczegółową ocenę umiejętności połykania dziecka, co może obejmować badanie mechaniczne i funkcjonalne.

Leczenie dysfagii u dzieci

Leczenie zaburzeń połykania u dzieci jest zazwyczaj kompleksowe i opiera się na przyczynie problemu oraz występujących objawach. 

 1. Terapia logopedyczna — logopeda pracuje z dzieckiem nad poprawą techniki połykania i umiejętności kontroli mięśni zaangażowanych w proces.
 2. Terapia fizyczna — w niektórych przypadkach terapia fizyczna może być pomocna we wzmocnieniu mięśni odpowiedzialnych za połykanie.
 3. Edukacja rodziców — ważne jest, aby rodzice byli zaangażowani w proces leczenia i byli świadomi, jak pomagać dziecku w codziennym funkcjonowaniu.
 4. Interwencje medyczne — w przypadku wrodzonych wad anatomicznych lub innych poważnych problemów, może być konieczne przeprowadzenie procedur medycznych lub chirurgicznych.

Dysfagia u dzieci to wyzwanie zarówno dla maluchów, jak i dla ich rodziców. Jednak z odpowiednią diagnozą i leczeniem, większość dzieci może nauczyć się efektywnie połykać i poprawić jakość swojego życia. Kluczową rolę odgrywają specjaliści, tacy jak logopedzi i lekarze pediatrzy, którzy pracują razem, aby zapewnić najlepszą opiekę i wsparcie pacjentom i ich rodzinom.

Dysfagia na tle nerwowym – wyzwania i leczenie

Dysfagia może być wynikiem uszkodzenia układu nerwowego, co prowadzi do zaburzeń kontroli mięśni w gardle i przełyku. Choroby takie jak stwardnienie rozsiane, SLA (stwardnienie zanikowe boczne), czy też udar mózgu mogą prowadzić do zaburzeń połykania. W tych przypadkach konieczne jest kompleksowe podejście lecznicze, obejmujące terapię fizyczną, logopedyczną i dietetyczną.

Przyczyny dysfagii na tle nerwowym

 1. Stwardnienie rozsiane  — stwardnienie rozsiane to choroba autoimmunologiczna, która atakuje osłonkę mielinową wokół włókien nerwowych. To uszkodzenie nerwów może prowadzić do zaburzeń kontroli mięśni odpowiedzialnych za połykanie.
 2. Stwardnienie zanikowe boczne — SLA to progresywna choroba neurodegeneracyjna, która wpływa na motoneurony w mózgu i rdzeniu kręgowym. W miarę jej postępu osoba z SLA może doświadczać stopniowej utraty zdolności do połykania.
 3. Udar mózgu — udary mózgu mogą prowadzić do uszkodzenia obszarów mózgu odpowiedzialnych za kontrolę mięśni połykania. To może skutkować trudnościami w przemieszczaniu pokarmu przez gardło i przełyk.

Kompleksowe podejście do leczenia

Leczenie dysfagii na tle nerwowym wymaga kompleksowego podejścia, które obejmuje różne dziedziny medycyny i terapii:

 1. Terapia fizyczna — terapeuci zajmujący się rehabilitacją fizykalną mogą pracować z pacjentami, aby wzmocnić mięśnie zaangażowane w połykanie. Ćwiczenia i techniki fizykalne mogą pomóc poprawić kontrolę mięśni przełyku.
 2. Terapia logopedyczna — logopedzi specjalizujący się w zaburzeniach połykania (zwani również terapeutami ds. dysfagii) pracują nad poprawą techniki połykania i eliminacją ryzyka zachłyśnięcia.
 3. Dietoterapia — dietetycy dostosowują dietę pacjentów, aby zapewnić odpowiednią konsystencję pokarmów, która ułatwi połykanie i minimalizuje ryzyko zachłyśnięcia się posiłkiem, a także zapewni odpowiednie składniki odżywcze, aby nie doprowadzić do znacznego spadku masy ciała.
 4. Leki — w niektórych przypadkach lekarze mogą zalecić leki, które pomagają w poprawie funkcji mięśni i kontrolę nad połykaniem.
 5. Zmiany w technikach jedzenia — pacjenci i ich opiekunowie mogą być uczeni nowych technik jedzenia i picia, które pomagają zminimalizować ryzyko zadławienia.

W przypadku dysfagii na tle nerwowym istnieje potrzeba stałego monitorowania i dostosowywania terapii w miarę postępu choroby. Wczesna diagnoza i odpowiednie zarządzanie mogą pomóc pacjentom utrzymać jakość życia i zapewnić im bezpieczne połykanie.

Leczenie zaburzeń połykania

Leczenie dysfagii zależy od jej przyczyny i stopnia zaawansowania. Może obejmować zmianę diety, ćwiczenia logopedyczne, farmakoterapię, fizykoterapię, a także procedury medyczne, takie jak rozszerzanie przełyku lub botoksowe zastrzyki w mięśnie odpowiedzialne za połykanie. W niektórych przypadkach, gdy przyczyna jest bardziej skomplikowana, może być konieczna interwencja chirurgiczna.

Zaawansowane techniki terapii dysfagii — elektroterapia

Oprócz tradycyjnych metod terapii istnieją również zaawansowane techniki, które mogą pomóc pacjentom w poprawie zdolności połykania. Elektroterapia wykorzystuje elektryczną stymulację nerwowo-mięśniową (NMES) do poprawy funkcji mięśni odpowiedzialnych za połykanie. Elektrody są umieszczane na skórze w okolicach mięśni szyi i przełyku. To podejście pomaga we wzmacnianiu mięśni i poprawie ich koordynacji, co ułatwia proces połykania. Jednym z popularnych urządzeń do terapii dysfagii jest VitalStim Plus Electrotherapy System, które łączy NMES z powierzchniowym elektromiografem (EMG), umożliwiającym monitorowanie postępów i wykonywanie ćwiczeń z biofeedbackiem.

Loading...